POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 czerwca 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 66/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), na wniosek Wojewody Pomorskiego, odznaczeni zostają:

za zasługi dla przemysłu stoczniowego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Figurski Zbigniew Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

2. Bolechowicz Zenon, 3. Gajtkowski Henryk, 4. Mikołajczyk Tadeusz, 5. Tucholski Alfons,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Białek Jerzy Ryszard, 7. Ciosek Krzysztof, 8. Kamiński Józef Henryk, 9. Styczyńska Maria,

za zasługi dla ochrony zdrowia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Karzyńska Irena, 11. Łakomy Andrzej, 12. Lewandowska Zdzisława,

za zasługi dla rozwoju spółdzielczości bankowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Pokorska-Sawczuk Eugenia Maria.