POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 czerwca 2005 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-8-05

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Pana Kazimierza Adama Wilczka do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie.