POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2012 r.

nr 1130-1-2012

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:


I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Michał Grzegorz BOBER

– w Gdańsku

2. Artur Piotr LESIAK

– w Gdańsku

3. Marta SAWIŃSKA

– w Poznaniu

4. Iwona Grażyna SZYBKA

– w Łodzi

5. Maciej ŚWIERGOSZ

– w Poznaniu
II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

6. Paweł Igor BARAŃSKI

7. Anna Ewa BOROWIEC

– w Łodzi

– w Rzeszowie

8. Zofia Bogumiła FALKOWSKA

– w Łodzi

9. Anna Maria HARMATA

– w Rzeszowie

10. Beata Maria JANISZEWSKA

– Warszawa-Praga w Warszawie

11. Elżbieta Stanisława JASILKOWSKA

– w Legnicy

12. Ewa Alicja MACIEJEWSKA

– w Łodzi

13. Rafał Janusz MACIEJEWSKI

– w Łodzi

14. Rafał Marcin MATYSIAK

– w Elblągu

15. Piotr Dariusz POPEK

– w Rzeszowie

16. Piotr Paweł WZOREK

– w Łodzi

17. Mirosław Stanisław ZAMIRSKI

– w Katowicach
III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

18. Magdalena BARTŁOMIEJCZAK

– w Koninie

19. Anna Justyna BEDNAREK

– dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
IV. na stanowisku sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego:

20. ppłk Zbigniew Adam MUSZYŃSKI

– w Warszawie