POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 1/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

w uznaniu znamienitych zasług dla kultury narodowej, za wybitne osiągnięcia w twórczości literackiej

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

1. Szymborska Wisława,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Rottermund Andrzej Jan,

za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz działalności dydaktycznej:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Komorowska-Tyszkiewicz Maria,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Fangor Wojciech, 5. Gajos Janusz Jerzy, 6. Nahorny Włodzimierz Andrzej, 7. Polony Anna Władysława, 8. Trela Jerzy, 9. Żylis-Gara Teresa Gerarda,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Kolski Jan Jakub,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Kurzyński Grzegorz Adam, 12. Tarasewicz Leon, 13. Wodiczko Krzysztof,

za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Pieczka Franciszek,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Holland Agnieszka, 16. Janda Krystyna, 17. Stańko Tomasz Ludwik,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Skolimowski Jerzy,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Krauze Krzysztof,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Mykietyn Paweł Jan, 21. Opałka Roman,

za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za promowanie polskiej sztuki w świecie

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Rottenberg Anda,

za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. Pietrasik Zdzisław,

za zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Hollender-Kwiatkowska Barbara Ewa.