POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 18/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz stowarzyszeń zrzeszających byłych więźniów politycznych, hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Urbaś Stanisław Władysław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz stowarzyszeń zrzeszających byłych więźniów politycznych, hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Andziak Jan, 3. Flejszer Bogusław, 4. Krawański Stanisław, 5. Piwowarska Irena Aleksandra, 6. Szatanowski Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Baliniak Anna Łucja, 8. Jaroch Felicja, 9. Szymańska Mieczysława,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczno-kombatancką

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Adamiak Adam Stanisław, 11. Laskowski Ludomir Stanisław,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczno-kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Galińska Władysława Zuzanna, 13. Jabrzyk Aleksander, 14. Jakimek Krystyna Zofia, 15. Walkowiak Maria Teresa,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowisk kombatanckich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Gordziejko Maria, 17. Szczepaniec Maria.