POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2009 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131-1-09

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 13 stycznia 2009 r. odwołuję Pana Zbigniewa DERDZIUKA ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra-Członka Rady Ministrów.