POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 6/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju geodezji i kartografii w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dworakowski Zdzisław Stanisław, 2. Kasprzycki Kamil Eugeniusz, 3. Łopaciuk Jan, 4. Maksymowicz Romuald Krzysztof, 5. Pachuta Andrzej Stanisław, 6. Ryczek Marian Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Myłka Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Kulka Alicja Stefania, 9. Szarek Ewa Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kucharski Czesław Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Firkowski Bartłomiej Bolesław,

za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 12. Ligowski Ryszard Stanisław, 13. Mizera Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Bielecka Małgorzata Joanna,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Bilo Urszula Ewa, 16. Jodłowski Józef, 17. Karnas Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Panek Adam, 19. Sitarz Marek Zygmunt,

na wniosek Ministra Gospodarki za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska w górnictwie

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Czaplicka-Kolarz Krystyna Maria,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

za zasługi dla polskiej sztuki współczesnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Borkowski Grzegorz Bolesław, 22. Moraczewska-Derkacz Irena Bogumiła,

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Błażewicz Marcin, 24. Choroś Kazimierz Jan, 25. Dyszkiewicz Tadeusz, 26. Gradowski Bohdan Krzysztof, 27. Keszkowska Janina, 28. Łepkowska Ilona, 29. Piwko Zdzisław, 30. Richter Andrzej Józef, 31. Wachowiak-Jaroszyńska Janina Anna, 32. Włottkowska Helena, 33. Zytkiewicz-Wieczorek Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Bogacz-Popiel Lidia Danuta, 35. Gozdowska Ryszarda, 36. Świgoń Leszek Jan,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu osób niepełnosprawnych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Romański Wiesław,

na wniosek Ministra Sprawiedliwości za zasługi w działalności związkowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Tuła Czesław,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych: obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

39. Pantze Bernd-Joachim,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za niesienie pomocy humanitarnej w czasie stanu wojennego w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

40. Fass Marta,

za zasługi w promowaniu polskiej turystyki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Neuser Barbara,

obywatele Federacji Rosyjskiej za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i historii, za zaangażowanie w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

42. Iwanowa Maria, 43. Sokołowski Wacław,

na wniosek Ministra Skarbu Państwa za zasługi w działalności społecznej i związkowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Hawryluk Kazimierz, 45. Maraszek Barbara, 46. Wiszowaty Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Choroszewski Jan, 48. Dąbrowski Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Orłowski Robert Tadeusz,

na wniosek Ministra Środowiska za zasługi w działalności na rzecz zachowania i ochrony przyrody:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Lubański Andrzej Stanisław, 51. Olech Bogumiła,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Kenig Artur Wiktor, 53. Markowski Mirosław, 54. Metrycki Andrzej, 55. Skalski Piotr, 56. Szaga Włodzimierz Zbigniew, 57. Wiśniewski Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Garbuliński Adam Zbigniew, 59. Górka Wojciech, 60. Gzyra Krystyna, 61. Hryniewicki Tomasz, 62. Laskowska Ewa Katarzyna, 63. Połeć Krzysztof Edward, 64. Szaga Maria Ewa, 65. Szlaski Mariusz Ziemowit, 66. Wawer Krzysztof Marek, 67. Zakowany Tomasz,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. ks. Bojko Krzysztof Jerzy,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz szkolenia i wychowania kadr lotniczych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Gawłowski Roman Władysław, 70. Kamiński Krzysztof, 71. Kolibowski Kazimierz,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Duch Ryszard Stanisław, 73. Frydrych Leonard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Kędzierski Jarosław, 75. Markiel Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Piotrowski Leszek Bogdan,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Guz Leszek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Kuba Wojciech, 79. Ziomka Jan, 80. Żaba Marian Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Bartos Stanisław, 82. Habryk Czesława, 83. Korpysz Andrzej Józef, 84. Łukasik Marta Beata, 85. Pisula Marcin, 86. Samoń-Drzewicki Radosław Antoni, 87. Twardowska Lidia Ewa,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Fijałek Bogdan Stanisław, 89. Prokopiuk Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Walczyna Dariusz,

na wniosek Wojewody Łódzkiego za zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Kaczmarek Wiesław, 92. Łoński Kazimierz Zbigniew,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Dałek-Goschorska Teresa Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Dziewanowski Wojciech, 95. Kozłowski Jarosław Zygmunt, 96. Szymańska-Avakumović Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Atłowski Tomasz Tadeusz, 98. Boczarski Krzysztof Jarosław, 99. Gas Bogdan Antoni, 100. Goliński Janusz Zbigniew, 101. Kamiński Andrzej, 102. Pszonka Mirosław Antoni, 103. Rataj Robert Leszek, 104. Więckowska Bogumiła Alicja,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Famielec Barbara Maria,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

106. Nowakowski Cezary Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania kultury i tradycji ludowych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

107. Malinowska Maria,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa wodnego i medycznego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Roman Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Domurat Andrzej Jan, 110. Korol Maria, 111. Kosiński Robert, 112. Roman Małgorzata Ewa, 113. Roman Michał Łukasz, 114. Szymkowska Barbara, 115. Szymkowski Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz osób niewidzących i słabowidzących

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

116. Puch Janusz, 117. Nerko Zofia,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Jakubowska Tamara, 119. Szabanowicz Anastazja,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Jagieła Józef, 121. Macoch Marian Antoni, 122. Pilśniak Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Hamara Władysław Jan, 124. Kandzia Paweł Jan, 125. Kowalski Henryk, 126. Poroszewski Maciej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

127. Ficek Sylwester, 128. Walczak Danuta,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

129. Żmijewski Włodzimierz Julian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

130. Buczek Robert Leonard, 131. Grzesiak Stanisław Waldemar, 132. Jedlikowski Andrzej, 133. Stępień Jerzy,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

134. ks. Karbownik Jerzy Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

135. Chajduga Elżbieta Helena, 136. Chrzeszczyk Anna, 137. Długosz Krzysztof, 138. Metzger Teresa Helena,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

139. Meisinger Eugeniusz,

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

140. Gołąb Paweł, 141. Lubiński Grzegorz Łukasz, 142. Łuczyszyn Norbert, 143. Sareło Grzegorz Józef,

na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

144. st. sierż. sztab. Kubicki Michał Andrzej,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

145. Tylkowski Marcin Jan,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

146. Godlewski Maciej.