POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 sierpnia 2007 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131-24-07

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 13 sierpnia 2007 r. powołuję:

1. Pana Mirosława Jana BARSZCZA w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Budownictwa,

2. Pana Marka Józefa GRÓBARCZYKA w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Gospodarki Morskiej,

3. Panią Joannę Grażynę KLUZIK-ROSTKOWSKĄ w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

4. Pana Ryszarda LEGUTKO w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Edukacji Narodowej.