POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 października 2010 r.

nr 1131-38-2010

o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 183 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. z dniem 19 października 2010 r. powołuję Pana Stanisława DĄBROWSKIEGO na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na sześcioletnią kadencję.