POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 października 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 273/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w umacnianiu obronności i suwerenności kraju

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. gen. bryg. Szymański Witold Mieczysław,

za wybitne zasługi dla rozwoju transportu

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Dobrzyński Jerzy, 3. Podżorski Leszek Jan, 4. Ponewczyński Andrzej Wojciech.