POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 marca 2009 r. o nadaniu orderów

Rej. 63/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie medycyny:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Szaflik Jerzy Zygmunt, 2. Szmidt Jacek Karol,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Ciostek Piotr Jacek, 4. Chazan Ryszarda Bożena, 5. Górska Renata, 6. Habior Andrzej Bogusław, 7. Karolczak Maciej Aleksander, 8. Maśliński Sławomir Mieczysław, 9. Polański Jerzy Alojzy, 10. Przybylski Jacek, 11. Stelmachów Jerzy Sergiusz, 12. Wallner Grzegorz Tadeusz,

za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Tomalczyk Wojciech Henryk,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Jędrzejczyk Krzysztof Zbigniew, 15. Łach Janina,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Kozłowska Zofia Władysława,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi na rzecz ochrony zdrowia, za propagowanie edukacji i profilaktyki badań onkologicznych

17. Góźdź Stanisław Szczepan,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

18. Krajewski Kazimierz.