POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 marca 2007 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

nr 1131-7-07

Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, powołuję z dniem 13 marca 2007 r. Pana Zdzisława Sokala na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.