POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 maja 2009 r. o nadaniu orderów

Rej. 137/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Suwerennym Wojskowym Zakonem Maltańskim odznaczeni zostają:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Jego Najjaśniejsza Wysokość Festing Matthew, 2. Hercolani Fava Simonetti Gherardo,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. de Comminges Elie, 4. Henckel von Donnersmarck Winfried, 5. d'lppolito di Sanflppolito Carlo, 6. MacPherson John A., 7. Sanchez-Corea Antonio R.,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Gallie Duncan, 9. Garofalo Paolo, 10. di Lorenzo Badia Giulio, 11. gen. broni Prato di Pamparato Mario, 12. Solari Luigi, 13. Solaro del Borgo Fausto,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Bonucci Daniela,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

15. Bovio Elena, 16. Capparella Antonietta, 17. Casieri Emanuele.