POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 maja 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 142/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Federalnej Niemiec za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kulik Janusz Wiesław,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Republiki Francuskiej za wybitne zasługi w popularyzowaniu historii Polski oraz udziału Polaków w II wojnie światowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Niveau Jacques,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Kanadzie za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w popularyzowaniu polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

3. Pilitowski Jerzy Jan,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność polonijną i społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Borek Czesław, 5. Garason Franciszek,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i społecznej:

6. Jabłoński Jan, 7. Jedliński Antoni, 8. Kiczma Maria Helena, 9. Słomiany Mieczysław,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej pośmiertnie

10. Mosielski Bogusław Stanisław,

obywatele Republiki Litewskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu przyjaznych stosunków polsko-litewskich

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Piurko Eduardas,

za zasługi w rozwijaniu przyjaznych stosunków polsko-litewskich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Muśinska Danuta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13.  Deinarović Irena, 14. Dvilević Miroslava, 15. Vyśniauskaite Teresę,

obywatel Republiki Macedonii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-macedońskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16. Kokaroski Dimko,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska Polonii amerykańskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

17. o. Wieliczko Krzysztof,

obywatele Królestwa Szwecji:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-szwedzkiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18. Olofsson Maud,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Bonnier Hans-Jakob, 20. von Sydow Bjórn Gustaf,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i społecznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21. Kraczkowski Zygmunt,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu kultury i literatury polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

22. Szulc-Packalen Małgorzata Anna,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz pojednania polsko-żydowskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

23. Goldstein Jakob,

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Królestwie Szwecji za zasługi w działalności polonijnej i społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Drewnik Agata Maria, 25. Gołębiowska Małgorzata Natalia,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Herman Tadeusz, 27. Hrynkiewicz Irena, 28. Langowski Kazimierz Sylwester, 29. Michna Tadeusz, 30. Prychidko Paweł,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność społeczną:

31. Hough Teresa Krystyna, 32. Skalska Zofia,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Kurdziel Anna, 34. Porecka Irena Jadwiga, 35. Stanisławska Anna.