POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 maja 2005 r. o mianowaniu na stopień generała brygady

nr 111-12-05

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

mianuję na stopień generała brygady Straży Granicznej

Pana pułkownika Marka ADAMCZYKA

Pana pułkownika Marka DOMINIAKA

Pana pułkownika Zygmunta STANISZEWSKIEGO

Pana pułkownika Szymona Wiesława WIECZORKA.