POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 lipca 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 95/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w działalności naukowej i charytatywnej dla dobra społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Koprowski Hilary,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polsko-amerykańskich stosunków, za wspieranie polskich dążeń do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Jackson Bruce Pitcairn,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polsko-amerykańskich stosunków

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Shultz George Pratt,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz rozwoju polsko-amerykańskich stosunków

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Starostecki Julian,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych: obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski oraz Polonii amerykańskiej, za propagowanie polskiej historii i kultury

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Lenard Casimir,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi dla rozwoju polsko-amerykańskich stosunków, za wspieranie polskich dążeń do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Hagel Charles Timothy, 7. Levin Carl, 8. Lugar Richard Green,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za propagowanie historii Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Kulski Julian,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi dla rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy naukowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Michalski Ryszard Spencer,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Laning Robert Comegys,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Topór Carolyn.