POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 42/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju stosunków polsko-izraelskich

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Anolik Beniamin, 2. Akavia Miriam,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju stosunków polsko-izraelskich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Gilad Batia, 4. Haber Lidia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Golan Arie, 6. Kerner Jan Tadeusz,

obywatele Państwa Izrael:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju stosunków polsko-izraelskich

KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ZASŁUGI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Dworak-Cousin liana,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju stosunków polsko-izraelskich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Danzig Alex, 9. Fraiman Ze'ev, 10. Tamir Aleksander.