POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów

Rej. 498/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Adamczuk Lucjan, 2. Arciszewska Ewa, 3. Dopierała Mieczysław Walenty,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Bidler Ryszard, 5. Cembrowski Marian Jan, 6. Czugaliński Zygmunt, 7. Durski Grzegorz, 8. Flisiak Ryszard Andrzej, 9. Gałązka Edward, 10. Krajewski Wiesław Mieczysław, 11. Majewski Henryk Józef, 12. Podzielny Józef, 13. Popiel Marek, 14. Sakowska Marianna, 15. Szerkus Teresa, 16. Wilanowska Danuta Krystyna, 17. Woźniak Klaudiusz Bernard,

pośmiertnie

18. Szymański Józef, 19. Tokarski Władysław.