POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 499/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za czynny udział w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca:

1. Biegański Zenon, 2. Bogusz Zdzisław, 3. Lausch Ryszard, 4. Lisiecki Włodzimierz, 5. Mytkowski Stefan Waldemar, 6. Niemczewski Lutosław, 7. Olejniczak Kazimierz, 8. Starosta Zygmunt Jerzy, 9. Zgorzelski Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

10. Czerniak Robert Michał, 11. Kotwa Roman Maciej,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w upamiętnianiu wydarzeń Poznańskiego Czerwca, za działalność społeczną na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Chomko Stanisław, 13. Głyda Krzysztof Włodzimierz, 14. Klemczak Jerzy Kazimierz, 15. Królak Joanna Czesława, 16. Molka Roman Andrzej,

pośmiertnie

17. Sobkowiak Bolesław Feliks,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Górny Mieczysław Kazimierz, 19. Słomiński Aleksander Marcin, 20. Zieliński Zygmunt Józef.