POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów

Rej. 490/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Janowicz Witold Robert, 2. Kiermes Stanisław Antoni, 3. Łępkowski Andrzej Edward, 4. Służalec Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Gierlotka Antoni, 6. Margasiński Janusz Marian, 7. Mazan Zbigniew, 8. Rozpłochowski Andrzej Ryszard, 9. Stasiak Jerzy.