POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów

Rej. 487/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), za wybitne zasługi dla rozwoju ratownictwa wodnego, za działalność na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, odznaczeni zostają:

na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Starzyk Stanisław Ireneusz,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Burakowski Wiktor Zbigniew.