POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 495/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia odznaczeni zostają

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1. Bańka Piotr, 2. Dorna Robert, 3. Jóźwicki Robert Paweł, 4. sierż. Kurdziel Michał Antoni, 5. Lewicki Włodzimierz, 6. Macierzyński Adam, 7. sierż. Mordak Dariusz, 8. Stróżyk Paweł,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

9. Batte Artur,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

10.  Klekot Marek, 11. Klekot Marian Andrzej, 12. Kupka Helena, 13. Kucharski Tadeusz Marian, 14. Łapeta Paweł Piotr, 15. Piechowicz Jacek Wincenty, 16. Wiewiura Jarosław Adam.