POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 111/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Łabędzki Tadeusz, 2. Roszkowski Lechosław, 3. Zawadziński Tadeusz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Einhorn Jerzy, 5. Gągorowski Roman, 6. Leśniewski Konrad Edward, 7. Matrzak Ryszard Antoni, 8. Parys Stanisław, 9. Paś Edward, 10. Piekarska-Poneta Natalia, 11. Plewiński Zdzisław Stanisław, 12. Prorok Maria, 13. Sawicz-Korsak Bolesław, 14. Synowiec Czesław, 15. Szuro Stanisław, 16. Tomicka-Nowakowska Barbara Halina, 17. Wojciechowski Jan, 18. Wojtulewicz Stanisław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

19. Dąbrowski Herman, 20. Dziakoński Zbigniew Michał, 21. Klimonda Zofia Irena,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Bielak Zbigniew Józef, 23. Bielnicki Włodzimierz, 24. Chołuj Kazimierz, 25. Czerniak Benedykt Ryszard, 26. Debata Stefan, 27. Jóźwiak Andrzej, 28. Kondracka Halina, 29. Krowiranda Józef, 30. Milecki Marian Henryk, 31. Piechocki Marian, 32. Prus Eugeniusz, 33. ks. Robek Edmund, 34. Rosiński Władysław, 35. Sowiński Tadeusz Stanisław, 36. Stańczyk Krzysztof, 37. Strumiłło Władysław, 38. Szorc Henryk, 39. Świdziński Stanisław, 40. Wnęk Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

41. Gutkowski Stanisław Adam,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Nadgrodkiewicz Rafał, 43. Rzeczycki Leszek.