POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 146/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Handzlik Stanisław Marian, 2. Kluczewski Wiesław, 3. Majsterek Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Babiński Stanisław, 5. Baryła Franciszek, 6. Bu-rzawa Andrzej Filip, 7. Dudek Adam Jan, 8. Motyka Adam, 9. Sabat Tadeusz Tomasz, 10. Starzak Ludwik, 11. Wielkiewicz Andrzej.