POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 stycznia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 6/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Rybski Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Ciara Sławomir, 3. Kiczyński Kazimierz Stanisław, 4. Łysoń Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Cieślak Romualda,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Borowska Stanisława, 7. Budziński Marek, 8. Bujak Franciszek, 9. Chojnacki Józef, 10. Duda Jacek Władysław, 11. Grzegorczyk Wiesław Tomasz, 12. Guz Wojciech Stanisław, 13. Jakson Mieczysława Ewa, 14. Kapiszewska Henryka Joanna, 15. Kołodziejczyk Władysława, 16. Koślak Jerzy, 17. Krupka Stanisław Paweł, 18. Laskowski Stefan Jan, 19. Marczewska Barbara, 20. Mazurek Janusz Andrzej, 21. Okoń Bronisława, 22. Padewski Aleksander Marcin, 23. Skrzetuska Ewa Janina, 24. Szafrański Lech Stefan, 25. Trembaczowski Andrzej Emanuel, 26. Wąsik Adam Leopold, 27. Węgliński Tadeusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bugno Marek, 29. Matera Ireneusz Jan, 30. Pawłowski Ryszard Jerzy, 31. Uczkiewicz Jerzy Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Kozioł Paweł Bronisław, 33. Kubala Zofia, 34. Leski Stanisław, 35. Oleksiński Eugeniusz Edward, 36. Rudolphi Katarzyna Stanisława, 37. Ślusarczyk Irena Bronisława, 38. Świder Czesław, 39. Tomaszkowicz Franciszek,

za zasługi w promowaniu kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Majerczyk-Owczarek Zofia Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Gut Jan Józef, 42. Świątek Ryszard Marek,

za zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Jaranowski Józef, 44. Witkowski Tadeusz Edmund,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Golec Wacław, 46. Kozieł Jan Piotr,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Skop Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Bryk Krzysztof, 49. Cybulski Robert Tadeusz, 50. Eliasz Krzysztof, 51. Gmyr Tadeusz, 52. Jankoski Krzysztof Bogdan, 53. Lasak Andrzej Franciszek, 54. Matyjas Jan, 55. Molenda Artur Stanisław, 56. Surdel Zbigniew Włodzimierz, 57. Śmistek Idzi,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Dostatni Jerzy, 59. Dziki Józef, 60. Gierczak Andrzej, 61. Lubieniecki Józef, 62. Moszyk Barbara Zdzisława, 63. Powroźny Michał Wacław, 64. Sarul Halina Marta, 65. Śmiglewski Lech Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Kowalski Wojciech Jerzy, 67. Suchecki Krzysztof Henryk,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Jajor Jan, 69. Kaczmarek Andrzej, 70. Maćkowiak Jan, 71. Morawski Jacek Ryszard, 72. Pawelczak Alojzy Antoni, 73. Zdrojowa Emilia Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. ks. Pytlik Janusz Stanisław, 75. ks. Sośniak Andrzej, 76. Sternik Zenon Jan, 77. Szymczak Andrzej Józef, 78. Ślęzak Jacek, 79. Światłowski Wiesław Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Bierła Witold Henryk, 81. Gorzelańczyk Andrzej Grzegorz, 82. Mendelski Jarosław Rafał, 83. Świderski Leszek Andrzej, 84. Wojtczak Janusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Paprocki Kazimierz, 86. Szyszka Czesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Roszak Krzysztof Jan,

za propagowanie idei historyczno-patriotycznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Gałka Zbigniew,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Celkowska Danuta, 90. Dźwigała Urszula, 91. Grześkowiak Henryka Barbara, 92. Jakubowska Hanna Maria, 93. Jasik Donata Anastazja, 94. Łopatko Anna Krystyna, 95. Łotysz Maria, 96. Sobolewska Elżbieta,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Kowalewski Marian Piotr, 98. Sito Krzysztof.