POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 7/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki morskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Arciszewski Eugeniusz, za zasługi dla rozwoju gospodarki morskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

pośmiertnie

2. Stocki Mieczysław, 3. Usdrowski Henryk Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

4. Bemowski Kazimierz, 5. Czech Janusz Marian, 6. Czyszczoń Rafał Waldemar, 7. Dykowski Andrzej Roman, 8. Grządziela Bolesław Kazimierz, 9. Hoły Wiesław Jerzy, 10. Jandeczko Adam, 11. Kobryń Waldemar, 12. Miegoń Wojciech, 13. Paździorny Bogusław Stanisław, 14. Pietrzak Henryk, 15. Prochera Stanisław, 16. Szymański Tadeusz Władysław, 17. Szymkowiak Antoni Ryszard, 18. Taszarek Andrzej Piotr, 19. Trębacz Jerzy Michał, 20. Wróbel Krzysztof.