POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 stycznia 2005 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-2-05

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Mirosław Tomasz BARAN – w Krakowie

2. Mirosław Kazimierz BATOR – w Krakowie

3. Krystyna Barbara DOBROWOLSKA – w Krakowie

4. Krystyna Maria DOBROWOLSKA-MEIZNER – w Krakowie

5. Anna Krystyna GŁOWACKA – w Krakowie

6. Beata Aleksandra GÓRSZCZYK – w Krakowie

7. Bogdan POPIELARCZYK – w Krakowie

8. Magdalena Zofia SĘCZEK – w Krakowie

9. Waldemar Jan ŻUREK – w Krakowie

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

10. Andrzej KOTOWSKI – dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

11. Marek Jerzy URBANIAK – w Ostrowie Wielkopolskim