POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 152/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Grochowska Krystyna, 2. Grubiński Krzysztof, 3. Kuczkowska Maria, 4. Lassota Teresa Halina, 5. Mielczarek Barbara Elżbieta, 6. Perlik Barbara, 7. Secemska Danuta Anna, 8. Wegner-Kowalska Krystyna, 9. Wiśniewski Kazimierz Edmund, 10. Zasowska Elżbieta, 11. Zielińska Elżbieta Maria, 12. Zielińska Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Adamkiewicz Danuta Elżbieta, 14. Aleksandrowicz Elżbieta, 15. Antonowicz Alicja Teresa, 16. Antosiak Elżbieta, 17. Biesek Iwona, 18. Braun Renata Małgorzata, 19. Chruścik Renata, 20. Cupał Lidia, 21. Czajkowski Bernard Józef, 22. Czamowska Anna, 23. Daniszewska Anna Maria, 24. Dąbrowski Leszek, 25. Dobucki Marek, 26. Dobysz-Wróbel Danuta, 27. Drelich Anna Zdzisława, 28. Drwięga Teresa, 29. Gertner Janusz, 30. Gogulska Mariola, 31. Górecka Alicja Ewa, 32. Gradowska Anna, 33. Grela Jadwiga Cecylia, 34. Grzelak Zdzisława, 35. Guzowski Dariusz, 36. Hajduk-Kaczmarek Iwona, 37. Janus Maria Halina, 38. Jasieniecka Maria Joanna, 39. Jaskólska Małgorzata, 40. Jendruszewska Henryka, 41. Kalinowska Małgorzata, 42. Kalinowski Piotr, 43. Knioła Joanna Maria, 44. Kowalewska Teresa Kunegunda, 45. Kowalski Mariusz, 46. Krajczewska Wiesława Ludmiła, 47. Krauze Elżbieta, 48. Krebel Elżbieta Jolanta, 49. Kubicki Zbigniew Jan, 50. Kwiatkowska Wiesława Maria, 51. Lewandowska Małgorzata, 52. Lubomski Jarosław, 53. Łuczak Dorota Katarzyna, 54. Łuczyńska Małgorzata Ewa, 55. Maciejewska Danuta, 56. Majerska Beata Ewa, 57. Matyasik Marzanna Anna, 58. Narczewska Maria, 59. Nieznalska Lidia Jolanta, 60. Nowak Dorota, 61. Obuchowicz Jolanta Teresa, 62. Okoń Anna Maria, 63. Pac-Jankowska Elżbieta, 64. Panas Anna Zofia, 65. Pawlak Elżbieta, 66. Pawłowski Tomasz, 67. Piekarska Krystyna Hanna, 68. Pilarska Krystyna, 69. Politowska Maria Barbara, 70. Poturalska Mirosława Jadwiga, 71. Przybylska Sławomira Janina, 72. Przybysz Barbara Grażyna, 73. Regiel Beata Jadwiga, 74. Ronatowski Marcin, 75. Rosiak Halina Brygida, 76. Seroczyńska Ewa Nelly, 77. Skonieczka Ewa, 78. Słoma Barbara, 79. Staniszewska-Dąbkowska Alina, 80. Stark Mariusz Jerzy, 81. Staszewski Krzysztof, 82. Staśkiewicz Marzanna, 83. Strom Maria, 84. Strzyżewska Barbara Elżbieta, 85. Szymkowiak Barbara, 86. Świerczyńska Donata Stanisława, 87. Wałecka Jolanta Danuta, 88. Waszkiewicz Iwona Anna, 89. Wawrzyn Jerzy, 90. Wilmanowicz Beata Małgorzata, 91. Witkowska Urszula, 92. Wojciechowska Aleksandra, 93. Wojtkowiak Bożena, 94. Ziółkowska Krystyna Anna, 95. Żygadło Ilona Ewa.