POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 października 2004 r. o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

nr 113–32–04

Na podstawie art. 183 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., z dniem 18 października 2004 r. powołuję Pana Lecha GARDOCKIEGO na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na sześcioletnią kadencję.