POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 maja 2009 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 136/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, a w szczególności za pielęgnowanie pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Humnicka Halina, 2. Kasprzyk Teresa Maria, 3. Marcinkiewicz Leszek Piotr, 4. Muszyński Lucjan Czesław, 5. Nalepska Bogumiła Rozalia, 6. Wyczółkowska-Smaga Alicja, 7. Zając Józef Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Daranowski Michał Antoni, 9. Dyzma Tomasz Stefan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Augustynowicz Piotr, 11. Radzięta Jakub Michał.