o nadaniu orderów

Rej. 102/2005

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 maja 2005 r.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Słowiński Władysław Feliks,

za wybitne zasługi dla społeczności lokalnej, za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Czeczotka Marek Stanisław, 3. Duchnik Roman.