POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 maja 2004 r. o mianowaniu na stopień generała

nr 111-17-04

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257) z dniem 12 maja 2004 r.

mianuję:

na stopień generała dywizji Straży Granicznej

Pana generała brygady Józefa KLIMOWICZA,

na stopień generała brygady Straży Granicznej:

Pana pułkownika Jacka BOGDANA,

Pana pułkownika Włodzimierza GRYCA,

Pana pułkownika Mariana KASIŃSKIEGO,

Pana pułkownika Henryka MAJCHRZAKA.