POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 lutego 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 30/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Federalnej Niemiec za wybitne zasługi w organizowaniu i niesieniu pomocy Polakom w czasie stanu wojennego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. ks. Hussler Georg Felix,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Stolicy Apostolskiej za wybitne zasługi dla Kościoła polskiego na Litwie

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. ks. abp Zurbriggen Peter Stephan,

obywatelka Republiki Łotewskiej za zasługi w promowaniu Polski, za działalność na rzecz środowiska polonijnego na Łotwie

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Antonowa Wanda,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz niesienia pomocy humanitarnej Polakom

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Pluskota Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Schneider Krystyna,

obywatelka Federacji Rosyjskiej za zasługi w popularyzowaniu kultury polskiej, za działalność na rzecz środowiska polonijnego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Egorova Albina.