POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 lutego 2007 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 13/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kędzierska Edwarda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Borys Irena, 3. Grzegorczyk Michał Piotr, 4. Kaniut Katarzyna, 5. Sowińska Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Huget Witold, 7. Piotrowska Apolonia Anna,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Michalewicz Leszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Filipowski Feliks, 10. Kmita Leon, 11. Lewandowski Adam Franciszek, 12. Snochowski Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Lasek Jan, 14. Lewandowski Henryk Janusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Bartoszczyk Józef, 16. Chłodny Józef, 17. Jaskuła Włodzimierz, 18. Zawadzki Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kmiecik Sabina, 20. Kowalski Janusz, 21. Parzyjagła Józef,

za zasługi w pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Burski Andrzej,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. ks. Berak Franciszek, 24. Kielesiński Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Binkowski Artur Krzysztof, 26. Chmielewski Marian Janusz, 27. Serwin Ryszard Stanisław, 28. Sobański Lech, 29. Urbański Andrzej Tadeusz.