POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 lutego 2007 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-2-07

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

1. Dorota Anna HABIB

— dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

2. Dorota KALATA

— dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

3. Monika Kinga PAWŁOWSKA

— dla Warszawy-Woli w Warszawie

4. Tomasz Kajetan SOLAK

— dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie