POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 grudnia 2008 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 299/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Żak Mieczysław Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Narojek Czesław Tadeusz, 3. ks. Rzeszotek Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Bartoszewski Ryszard, 5. Prokop Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Jedynak Andrzej Tadeusz, 7. Rachwał Andrzej Adam,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Grzelak Czesław, 9. Koziński Edward, 10. Pełka Stanisław, 11. Włodarczyk Bolesław,

za zasługi dla rozwoju rybołówstwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Szomborg Grzegorz Paweł, na wniosek Ministra Gospodarki za zasługi dla rozwoju górnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Bielecki Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Arentowicz Marek Bronisław, 15. Baron Roman Joachim, 16. Orłowicz Bogdan Ryszard, 17. Stelmach Janusz, 18. Wituszyński Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Błazik Ryszard, 20. Kurek Dariusz Zygmunt, 21. Słupny Marek,

na wniosek Ministra Skarbu Państwa za zasługi w działalności związkowej i społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Ludew Mirosław Marek,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Sułkowski Bogusław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Moas Piotr, 25. Okoniewski Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Miłoń Sławomir Zbigniew, 27. Wilusz Krzysztof Mieczysław,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

28. Chaszczowski Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Jaśniewski Roman,

za zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Kowalew Jerzy Marek,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Gotowski Marek Rafał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Bebyn Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Matusewicz Tomasz,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi dla rozwoju kultury ludowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
pośmiertnie

34. Potocka Irena,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. ks. Fornal Florian Stefan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Iskra Anna,

na wniosek Wojewody Lubuskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Malicki Bolesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Śliwiński Jarosław,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Dziedzina Franciszek Piotr, 40. Musiał Jacenty Michał, 41. Żaba Bolesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Krupiński Tomasz, 43. Puchała Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Matlęga Andrzej Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Kowalczyk Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Mleczko Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Kurtek Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Furczoń Franciszek, 49. Klóska Władysław, 50. Morawa Adam, 51. Nowogórski Józef, 52. Pasiut Julian, 53. Sarata Józef, 54. Sztuczka Eugeniusz, 55. Tomaszek Marian, 56. Tomaszek Wincenty,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Łukaszuk Waldemar Marek, 58. Stefaniuk Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Domysławska Alicja,

za zasługi w działalności społeczno-gospodarczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Janczy Zbigniew Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Glazer Tadeusz Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Tkaczyk Joanna Grażyna,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Krzywicka Maria, 64. Warda Władysław Czesław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

65. Stasiowski Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Karlik Krzysztof, 67. Śmiałko Zbigniew, 68. Zając Andrzej Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Czerwiński Jan, 70. Dziedzic Józef, 71. Indyk Zbigniew, 72. Napieracz Damian, 73. Polak Krzysztof, 74. Rodzinka Mieczysław Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Felczyński Janusz Michał,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Hapka Edmund,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Cherek Janina Anna, 78. Palmowski Janusz Kazimierz, 79. Skaja Stanisław Feliks,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Burgat Kazimierz Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Pajewski Wincenty Władysław,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Szatek Antoni Lech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Jankowski Dariusz, 84. Wietrzykowski Leszek Adam,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Teodorczyk Stanisława Kazimiera,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Marchwiak Kazimierz, 87. Szczotka Stanisław, 88. Wałkowska Irena,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności związkowej i społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Czernichowska Kazimiera, 90. Pakowska Antonina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Nowak Jan Władysław.