POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 grudnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 244/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Kostrzewa Ryszard,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Michaluk Janusz Sławomir, 3. Owczarek Leszek Zbigniew, 4. Rutowicz Mieczysław Maciej, 5. Sakowicz-Urbańska Barbara Józefa, 6. Urbański Wiesław Bogusław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Bogaczyk Wojciech Jerzy, 8. Kasprzyk Rafał Wojciech, 9. Koszatkowski Zbigniew Aleksander, 10. Maciejewski Jarosław Maciej, 11. Niedźwiedzki Wiktor, 12. Słodkowski Wojciech, 13. Sobieszczański Marcin Andrzej, 14. Straus Krzysztof, 15. Sumińska Grażyna Teresa, 16. Żołnierczyk Zbigniew,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. ks. Gieparda Eugeniusz Jan, 18. Gniazdowski Paweł Tomasz, 19. Grabowski Grzegorz Maciej, 20. Jóźwiak Barbara Katarzyna, 21. Kociołek Piotr Stefan, 22. Kotkowska-Michalska Zofia Bożena, 23. Krauze Witold Daniel, 24. Mysłek Tomasz Cyprian, 25. Nowak Jacek Seweryn, 26. Sobolewski Adam Andrzej, 27. Wojtczak Piotr Tadeusz, 28. Wróblewski Marian Edward, 29. Zdunowski Zbigniew Czesław.