POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 czerwca 2012 r.

nr 115-8-12

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Ewa Teresa MARCINKOWSKA

nauk chemicznych

dr hab. Stefan JANKOWSKI dr hab. Irena MAJERZ

nauk fizycznych

dr hab. Jerzy Mikołaj DRYZEK

dr hab. Janusz GLUZA

dr hab. Andrzej KOZŁOWSKI

dr hab. Leszek ROSZKOWSKI

dr hab. Magdalena ZAŁUSKA-KOTUR

nauk humanistycznych

dr hab. Janusz CZEBRESZUK

dr hab. Andrzej Stanisław DYSZAK

dr hab. Tadeusz Jacek FILEK

dr hab. Urszula Teresa JAKUBOWSKA

dr hab. Krzysztof Marek JAROSZ

dr hab. Stanisław Marian KUKAWKA

dr hab. Radosław KULINIAK

dr hab. Krzysztof ŁASTOWSKI

dr hab. Jarosław Mariusz ŁAWSKI

dr hab. Zbigniew MACHELSKI

dr hab. Marek Henryk MACIEJCZAK

dr hab. Jerzy Wojciech MAROŃ

dr hab. Marek MASNYK

ks. dr hab. Jarosław Tomasz MICHALSKI

dr hab. Janusz RUSZKOWSKI

dr hab. Barbara Julianna SADOWNIK

dr hab. Mirosław STRZYŻEWSKI

dr hab. Jan TĘGOWSKI

dr hab. Jolanta ŻELAZNA

nauk matematycznych

dr hab. Mykola BRATIICHUK

dr hab. Andrzej ŁUCZAK

dr hab. Jerzy Paweł TYSZKIEWICZ

nauk medycznych

dr hab. Bożena Mirosława CUKROWSKA

dr hab. Jacek Tadeusz LELAKOWSKI

dr hab. Mariola Elżbieta MARCHLEWICZ

dr hab. Dariusz MOCZULSKI

dr hab. Artur Kazimierz PUPKA

nauk prawnych

dr hab. Jerzy PISULIŃSKI

nauk rolniczych

dr hab. Romuald Henryk GÓRSKI

dr hab. Ewa Urszula SPYCHAJ-FABISIAK

dr hab. Paweł Karol WĘGOREK

nauk technicznych

dr hab. Stefan Franciszek FILIPOWICZ

dr hab. Teodor Paweł GOTSZALK

dr hab. Maria KOTEŁKO

dr hab. Elżbieta Ewa LEŚNIEWSKA-KOMĘZA

dr hab. Anna SOBOTKA

dr hab. Marian URBAŃCZYK

dr hab. Bogusław Roman WIĘCEK

nauk teologicznych

ks. dr hab. Bogumił Zygmunt GACKA

ks. bp dr hab. Zbigniew Marian KIERNIKOWSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Zbigniew BUJARSKI

Jan Stanisław JAZOWNIK

Ewa Marta MARCHWICKA

dr hab. Bogusława ORZECHOWSKA

Bogusław Tadeusz PIKAŁA

Maciej SOBCZAK

dr hab. Wojciech Władysław WIDŁAK

sztuk plastycznych

dr hab. Andrzej Roman BOBROWSKI

dr hab. Marek JANIAK

dr hab. Krzysztof

Tadeusz ROZPONDEK

Edward SYTY

sztuk teatralnych

Krzysztof ORZECHOWSKI