POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 czerwca 2012 r.

nr 110-35-12

w sprawie mianowania ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Marka ZIÓŁKOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym — Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Programie Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) w Nairobi oraz Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym — Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Programie Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT) w Nairobi.