POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 czerwca 2012 r.

nr 110-33-12

w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Panią Annę GRUPIŃSKĄ z dniem 1 czerwca 2012 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego — Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Programie Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) w Nairobi oraz ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego — Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Programie Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT) w Nairobi.