POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 czerwca 2006 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-4-06

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

1. Urszula Barbara RYMARSKA

II. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach:

2. Teresa Krystyna RANDAK

3. Maria Krystyna TANIEWSKA-BANACKA

III. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach:

4. Danuta KUCHTA

IV. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie:

5. Dorota DĄBEK

6. Piotr Jan GŁOWACKI

V. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu:

7. Mirella Maria ŁAWNICZAK

8. Katarzyna Iwona WOLNA-KUBICKA

VI. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

9. Maciej Aleksander GUZIŃSKI