POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 września 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 205/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kowalczuk Alfred, 2. Prystupa Wacław Mieczysław,

pośmiertnie

3. Lewandowski Jan, 4. Sołoducha Regina, 5. Struszczak Wacław Czesław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Kaczybura Józef, 7. Rzyczkowski Ryszard, 8. Sawka Maria, 9. Sienicki Marian, 10. Wychadańczuk Stanisław,

pośmiertnie

11. Gałan Janina Mieczysława, 12. Olejko Stefan,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Waldowska Marianna Władysława.