POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 101/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Ciotrowska Krystyna Ewa, 2. Górska-Szostak Dorota Ewa, 3. Janiszewski Marek, 4. Jankowski Janusz Zdzisław, 5. Jastrzębska Jolanta Danuta, 6. Konopnicki Wacław, 7. Krajewski Ryszard Stanisław, 8. Kuryło Joanna Maria, 9. Lewandowska Bożena, 10. Magalska Danuta, 11. Matuszczak Marian, 12. Otręba Tomasz Jan, 13. Piec Grzegorz Jerzy, 14. Przybylska Ewa Halina, 15. Smolińska Elżbieta Grażyna, 16. Suhak Aleksander, 17. Taborek Grażyna Irena, 18. Tylicka Bożena, 19. Werder Teresa Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Bajorek Halina, 21. Birgiel Anna, 22. Brewka Teresa, 23. Brzozowski Andrzej, 24. Bukiel Bogdan Waldemar, 25. Dzikiewicz Jolanta Barbara, 26. Jankowska Jolanta, 27. Karpińska Dorota Teresa, 28. Karwowska Małgorzata, 29. Karwowski Jerzy, 30. Konupek Marzena Dorota, 31. Lebiedzińska Izabela, 32. Mańka Grzegorz Henryk, 33. Marcinkowski Dariusz Czesław, 34. Mocarski Andrzej, 35. Niewiadomski Zdzisław Wacław, 36. Orzechowski Ryszard Walenty, 37. Pierlejewska Beata, 38. Piotrowska Jadwiga Helena, 39. Pych Regina, 40. Rynkowska Anna, 41. Sobczak Leszek Marek, 42. Śliżewska Danuta Barbara, 43. Traczewska-Kubiak Iwona, 44. Waszkiewicz Halina Marianna, 45. Wieczerzycka Aldona Małgorzata, 46. Wierzbicka Irena Teresa, 47. Witkowicz Andrzej, 48. Wróblewska Ewa Marzenna, 49. Zdaniukiewicz Anna Małgorzata, 50. Zieliński Krzysztof Marek.