POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 17/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kowol Paweł Antoni, 2. Rogiński Jan,

pośmiertnie

3. Lisewski Zygmunt, 4. Tobiasz Marian,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Biała Zofia Maria, 6. Bucior Edward, 7. Czerwonka Halina, 8. Glebów Mirosław, 9. Gotocki Jan, 10. Igliński Henryk, 11. Kurowski Adam, 12. Lewandowski Remigiusz, 13. Łaba Henryk Bogusław, 14. Miecielica Antoni, 15. Olczyński Jan Edwin, 16. Rohozińska Urszula Maria, 17. Sieniawski Jerzy Romuald, 18. Sikora Józef Mieczysław, 19. Skubek Władysław, 20. Sobolewski Eugeniusz, 21. Wesoły Edmund, 22. Wiklendt Janusz, 23. Zieliński Stanisław,

pośmiertnie

24. Haracz Józef.