POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 4/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Wojewody Mazowieckiego, odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

1. Skośkiewicz Jan Julian,

za zasługi w działalności na rzecz dzieci i młodzieży:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

2. Wawrzonkiewicz Barbara,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Malanowska Irena Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Boniecka Małgorzata Urszula, 5. Drzewiecki Zbigniew Adam, 6. Dwurzyńska Jadwiga Teresa, 7. Kosewska Zofia, 8. Kurzajewska Elwira Anna, 9. Mrowińska Anna, 10. Zdzieborska Katarzyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Dankowska Katarzyna, 12. Grądzka Hanna, 13. Kalińska Grażyna Maria, 14. Kołodziejczyk Ewa, 15. Kwiatek Janina Bożena, 16. Michalik Iwona, 17. Olkowska Jadwiga Marzena,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Borówka Andrzej, 19. Choromańska-Perczyńska Ewa Maria, 20. Musiałowicz Andrzej Zbigniew, 21. Wójtowicz Marek Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Antoniewicz Artur Andrzej, 23. Bokiej Beata, 24. Czeczot Jan, 25. Makowski Tomasz Maria, 26. Pasierski Tomasz Janusz, 27. Perczyński Włodzimierz Roman, 28. Rutczyńska-Rumińska Anna Bożena, 29. Stefanek Jolanta, 30. Żak-Puławska Zofia Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Atłachowicz Janusz Zdzisław, 32. Orzechowska Zofia, 33. Perek Barbara Zofia,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Kirenko Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Bednarz-Śliwowska Anna Bronisława, 36. Brodaczewski Józef Stanisław, 37. Cedro Janusz, 38. Chodowiec Stanisław, 39. Odzimek Bogumiła Małgorzata, 40. Renes Andrzej, 41. Śmigielski Mieczysław, 42. Tolak Alfreda, 43. Tomaszewska-Pietrzyk Elżbieta Halina, 44. Zieliński Andrzej Jan, 45. Żuchowski Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Balcer Halina, 47. Gogół Eugenia, 48. Smorzewska Zofia, 49. Sówka Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Kowalski Jerzy Brunon, 51. Stosio Stanisław, 52. Witek Henryk Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz międzynarodowego arbitrażu handlowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Nowaczyk Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Śniecikowski Włodzimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Jankowski Bogusław, 56. Korczak Zofia Danuta, 57. Mossakowski Andrzej Piotr, 58. Patuła Wiesław, 59. ks. Piskorski Zenon Zbigniew, 60. Szlenkier Karol Bolesław, 61. Szuplewski Grzegorz Waldemar, 62. Wiśniewski Zdzisław Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Curlej Wojciech Jerzy, 64. ks. Dziedzic Eugeniusz, 65. Gajowniczek Mirosław Ekspedyt, 66. Jaskólski Wojciech, 67. Kojro Andrzej, 68. Kropiak Grzegorz, 69. Sowa Euzebiusz Andrzej, 70. Śliwa Arkadiusz Bogdan, 71. Woźniak Krystyna Anna, 72. Wróblewski Janusz Franciszek,

za zasługi w propagowaniu nowoczesnej myśli technicznej i technologicznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Ciesielski Krzysztof, 74. Kuczkowski Włodzimierz Adam, 75. Majerski Maksymilian Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Jakimiak Paweł,

za zaangażowanie w niesieniu pomocy podczas akcji przeciwpowodziowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Czerwonka Zbigniew Adam, 78. Fortuński Leszek Piotr, 79. Kamiński Zbigniew, 80. Łach Bogdan Andrzej, 81. Matuszewski Leszek, 82. Puternicki Zygmunt, 83. Sikorski Stanisław, 84. Zawadzki Damian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Abramczyk Jarosław, 86. Bicz Arkadiusz Tadeusz, 87. Chojnacka Paulina, 88. Chojnacki Krzysztof, 89. Cichosz Wiesław Tadeusz, 90. Fortuński Marcin, 91. Gębicki Rafał, 92. Jasiński Marek, 93. Krysiak Ryszard, 94. Kukla Piotr, 95. Markiewicz Andrzej, 96. Nakończy Józef, 97. Napiórkowski Michał, 98. Nowak Marek Mirosław, 99. Nowicki Janusz, 100. Olszewski Krzysztof, 101. Olszewski Piotr, 102. Sosnowski Cezary, 103. Strzelecki Paweł, 104. Tarka Marek, 105. Wyżykowski Mariusz Janusz, 106. Zawadzki Waldemar.