POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2007 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 1/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), odznaczeni zostają za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Malanowski Andrzej,

na wniosek Ministra Gospodarki za zasługi dla rozwoju gospodarki, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Gonera Marek Józef, 3. Kania Jerzy, 4. Kujawa-Bukat Krystyna, 5. Kulabko Aleksander Andrzej, 6. Niemczewski Bogdan, 7. Orzyłowski Marek Ryszard, 8. Ślusarek Barbara Maria, 9. Wiechowski Józef Benedykt, 10. Wójcicki Stefan Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Buza Jerzy Stefan, 12. Czopik Andrzej Stefan, 13. Dubrawski Stanisław, 14. Hackiewicz Halina, 15. Kotodziejczyk Zdzisław, 16. Kozioł Grażyna, 17. Lisowiec Aleksander, 18. Machalica Piotr Alojzy, 19. Nowakowski Andrzej Janusz, 20. Ramotowski Edward, 21. Szczepański Tadeusz, 22. Wach Andrzej Krzysztof, 23. Żarkowski Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Grodziński Andrzej Jerzy, 25. Kałużniacki Tomasz, 26. Młynarski Bohdan, 27. Moszczyński Stanisław, 28. Roman Włodzimierz Józef, 29. Skibiński Krzysztof Tadeusz, 30. Sobolewski Andrzej Maria, 31. Wrzesiński Jerzy Edward,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Skrzypczak Andrzej Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Dąbrowski Tadeusz, 34. Imani Grażyna Teresa, 35. Karpowicz Andrzej Mikołaj, 36. Metzger Andrzej, 37. Nagraba Ryszard, 38. Pluta Władysław, 39. Tymoszczuk Halina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Andrejczuk Anna, 41. Dudzik Agnieszka, 42. Grabowska Elżbieta, 43. Kaszewska-Wnuk Grażyna, 44. Wandachowicz Benedykt,

na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Krysztofowicz Sławomir, 46. Sawicki Wiesław Janusz, 47. Schroeder Andrzej Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Dziewic Janusz Edward, 49. Lenart Lesław, 50. Michniewski Dariusz, 51. Pawlas Piotr, 52. Płomiński Waldemar, 53. Wiśniewski Sławomir, 54. Zębik Fryderyk,

na wniosek Ministra Skarbu Państwa za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Gateczka Alfred Józef, 56. Guzy Waldemar Jan, 57. Klima Henryk Ludwik, 58. Ryguła Ryszard Rajmund,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk za zasługi w pracy naukowej i zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Badur Janusz, 60. Grochal Brunon Jan, 61. Krawczuk Marek, 62. Rządkowski Romuald Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Ihnatowicz Eugeniusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Lampart Piotr Stanisław, 65. Zboiński Grzegorz Wiktor,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Nalewajko Ireneusz Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Karaszewska Jolanta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Druciak Jerzy, 69. Hawro Leszek, 70. Jamkowy Teresa Katarzyna, 71. Konarzewska Halina Marianna, 72. Kowalska Janina, 73. Markowska Dorota, 74. Podlaski Józef, 75. Rup Bogusław Gustaw, 76. Zagórska Barbara Jadwiga,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Głowa Jan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Lachiewicz Zbigniew Piotr, 79. Łesyszyn Jan Jerzy, 80. Pisarski Franciszek, 81. Pisarski Ireneusz, 82. Pisarski Stanisław, 83. Pisarski Włodzimierz, 84. Wawro Czesław, 85. Zatwardnicki Zdzisław, 86. Zawiślak Józef,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Bartoń Mieczysław, 88. Ćwik Jan, 89. Dużyński Zygmunt, 90. Kalinowski Tadeusz, 91. Kołodziej Jan Piotr, 92. Molas Zygmunt,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

93. Kądziotka Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Marzec Jadwiga Ewa, 95. Symonowicz Czesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Janek Rozalia, 97. Liberek Zbigniew, 98. Tadrowska Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Bawłowicz Andrzej Mirosław, 100. Iwan Stanisław Antoni, 101. Jasiński Janusz Piotr, 102. Seul Wanda,

na wniosek Wojewody Łódzkiego za zasługi w działalności na rzecz Ligi Kobiet Polskich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Napieracz Krystyna Wiktoria,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Borowiecki Jan Lech, 105. Kolasiński Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

106. Pabjańczyk Tadeusz Andrzej, 107. Siudy Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Antoszczyk Jan Antoni, 109. Bednarek Ryszard, 110. Jeżewska Irena, 111. Kaczmarek Kazimierz, 112. Klimek Tadeusz Marian, 113. Malinowski Leszek Wojciech, 114. Nowicki Józef, 115. Sitek Edward, 116. Świderek Zdzisław Piotr, 117. Wiśniewska Barbara Zofia,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Aksamitowski Stanisław, 119. Augustyniak Czesław, 120. Fendor Tadeusz, 121. Kałuża Andrzej,

122. Kołodziejczyk Franciszek Adam, 123. Kowalski Józef, 124. Leśnik Longin, 125. Pawlak Stanisław, 126. Pintera Stanisław, 127. Siwiorek Stanisław, 128. Świątczak Bogdan, 129. Witkowski Julian,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

130. Stopczyński Jan Antoni, 131. Welc Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

132. Kotodziejczyk Juliusz, 133. Madeja Anna, 134. Świdrak Bernadetta Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

135. Świątek Krzysztof Paweł, 136. Wawryka Grzegorz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

137. Bąk Józef, 138. Golec Ireneusz, 139. Grabka Augustyn Jan, 140. Knutelski Józef, 141. Kołek Stanisław, 142. Mendys Jan Marian,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

143. Sanocki Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

144. Gorczyca Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

145. Cholewiński Zygmunt Józef,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

146.  Chyczewski Stanisław, 147. Miecznikowski Stanisław, 148. Myszko Andrzej, 149. Piotrkowski Czesław, 150. Sumara Włodzimierz Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

151. Ciereszko Witold, 152. Eremus Tadeusz, 153. Gulbinowicz Jan, 154. Kamińska Halina Marianna, 155. Lewandowski Jan, 156. Puławski Jan, 157. Szulc Leokadia, 158. Ustaszewski Marian.