Rej. 8/2005 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 stycznia 2005 r.

o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Fąfera Stanisław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kolator Eugeniusz Andrzej, 3. Olkowicz Adam Marek, 4. Rupalski Roman Adam, 5. Tomaszek Bruno Gerhard, 6. Wzorek Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Domański Jerzy Alojzy, 8. Nowak Eugeniusz, 9. Sadowski Zbigniew Kazimierz.