POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 1/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Różyński Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bobkiewicz Stanisław, 3. Frankę Jan Piotr, 4. Kowalski Janusz, 5. Marańda Piotr Zbigniew, 6. Milewski Janusz, 7. Rola-Wawrzecki Krzysztof Adam, 8. Wach Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Bryk Anna Teresa, 10. Estkowski Andrzej Jerzy, 11. Wypysiński Andrzej,

na wniosek Ministra Finansów za zasługi

na rzecz rozwoju Służby Celnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Balawejder Kazimiera, 13. Jarmakowicz Alfred, 14. Kiszka Anna Jadwiga, 15. Ostasiewicz Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Gigiel Waldemar, 17. Pisarska Danuta Halina, 18. Pulsza Stanisław,

na wniosek Ministra Gospodarki i Pracy

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności na rzecz promowania polskiej gospodarki, nauki i kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Woźniak-Trzosek Krystyna Anna,

na wniosek Ministra Polityki Społecznej

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatantów:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Aleksiejczuk Henryk, 21. Baczyński Adam, 22. Banaszczyk Jerzy, 23. Bryk Marian, 24. Cholewa Władysław, 25. Dembek Bolesław, 26. Fabiś Czesław, 27. Grabowski Ryszard, 28. Horba Kazimierz, 29. Kołodziej Józef, 30. Krajewski Kazimierz, 31. Krysiewicz Zdzisław Juliusz, 32. Krzak Elżbieta Anna, 33. Łapiński Stanisław, 34. Mazek Stanisław, 35. Michałowski Jarosław Ireneusz, 36. Mierzejewski Edward, 37. Rybacha Jan Bolesław, 38. Stefankowski Franciszek Tomasz, 39. Stochel Stefan, 40. Sura Konrad, 41. Szwed Czesława, 42. Wilczek Paweł Antoni, 43. Wójtowicz Ludwika Józefa, 44. Żarczyński Dominik,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Aleksandrowicz Kazimierz, 46. Bloch Kazimierz, 47. Bonisławski Dariusz Piotr, 48. Borowska Teresa, 49. Cimanowska Leokadia, 50. Ciszewska Adela, 51. Czwartosz Józef, 52. Dziamałek Mariola, 53. Gągo-rowski Roman, 54. Górski Mieczysław, 55. Gralewska Anna, 56. Harmuszkiewicz Teresa, 57. Jackiewicz Stanisław, 58. Jaroszewicz Krystyna Dobruchna, 59. Je-zierski Józef, 60. Jurewicz Leokadia, 61. Kaczmarek Andrzej, 62. Kajka Jan, 63. Kobyłecki Henryk, 64. Ko-prowski Ireneusz Franciszek, 65. ks. Kowaliński Henryk Józef, 66. Kriger Zofia, 67. Kulesza Jan, 68. Kurkie-wicz-Poziomek Barbara, 69. Macikowska Anna Grażyna, 70. Marzec Stefan Jakub, 71. Matwijów Stanisław, 72. Michałowski Edmund, 73. Paterek Edward Adam, 74. Przybyła Józef Jan, 75. Rudnicki Sławomir Piotr, 76. Rusanowski Jan Florian, 77. Rzepkiewicz Adam, 78. Sady Stanisław, 79. Serkiz Julian Antoni, 80. Sie-maszko Anna, 81. Skórzyńska Halina, 82. Szaro Marian, 83. Szołomiak Halina, 84. Szpakowska Krystyna Helena, 85. Szyda Józef Kazimierz, 86. Wąsik Jan, 87. Wiśniewska Jadwiga, 88. Wszędybył Adolf,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Gąbka Wiesława Genowefa, 90. Mazur Maria, 91. Wrosz Leszek Jan,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Rzeszutko Zbigniew Bogdan, 93. Szwed Krystyna Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Kostulska Elżbieta Helena, 95. Lupa Jacek, 96. Nowak Marian, 97. Świerczewska Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Balmas Jan, 99. Nowak Ewa, 100. Żołądek Danuta,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Roter Zbigniew,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Dychtoń Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Grzywiński Ignacy, 104. ks. Jaros Marian, 105. Legan Ryszard Stanisław,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

106. Barzyk Wojciech Zdzisław, 107. Spychalski Lech Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Kucharska Barbara Jolanta,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła, za osiągnięcia w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Adamski Zdzisław Mieczysław, 110. Fydry-szewski Józef Adam, 111. Pawłowski Wojciech Zbigniew, 112. Żóttowtos Roman Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Dębczyński Ryszard Wojciech, 114. Matusz-kiewicz Mirosław Paweł,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju i propagowania kolarstwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Socki Andrzej Jerzy,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

116. Bąkowski Eugeniusz Tadeusz, 117. Czopek Jerzy Jan, 118. Herman Zdzisław, 119. Jaglarz Eugeniusz, 120. Jędrzejowska-Tyczkowska Halina Barbara, 121. Podrazik Stanisław, 122. Sarkowicz Henryk Stefan, 123. Stalmach Kazimierz, 124. Szpunar Tadeusz, 125. Wierzbicki Zenon,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

126. Bury Adam, 127. Cisielczyk Ewa Maria, 128. Dudek Jerzy Władysław, 129. Dziedzic Tadeusz Paweł, 130. Gajewska Joanna, 131. Gebhardt Zdzisław Julian, 132. Klupa Aleksander Józef, 133. kwiecień Wacław, 134. Matyasik Irena Maria, 135. Migdał Maria, 136. Neider Janusz, 137. Nowak Stanisław, 138. Paw-lęga Barbara Bożena, 139. Regucki Jan Krzysztof, 140. Sobczyk-Dudek Zofia Maria, 141. Steczko Katarzyna Zofia, 142. Such Piotr Paweł, 143. Wrona Jerzy Adam, 144. Zalewska Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

145. Budak Paweł Piotr, 146. Cyganek Barbara Stefania, 147. Kowal Alfreda, 148. Nowak Janina Maria,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

149. Bukowska Barbara Maria, 150. Jędrocha Anna, 151. Kotyza Barbara Magdalena, 152. Lentocha Jadwiga Maria, 153. Rabczak Piotr Lesław, 154. Radwan Leszek, 155. Tomczyk-Miczka Elżbieta,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

156. Bernatowicz Jan, 157. Chodkowski Lech Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

158. Bartochowski Józef Bogdan, 159. Gapiński Kazimierz Jan, 160. Iwańska Krystyna, 161. Orędowicz Grażyna Teresa,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

162. Dusza Roman Stanisław, 163. Lubaś Jan Stanisław, 164. Polański Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

165. Bonowicz Zbigniew Roman, 166. Czajkowska Bożena, 167. Daniel Kazimierz, 168. Dec Roman Mieczysław, 169. Fidler Elżbieta Anna, 170. Fitoł Adam, 171. Hołysz Dariusz Hubert, 172. Komisarczuk Robert, 173. Kopiec Małgorzata Krystyna, 174. Majka Andrzej, 175. Marciniec Zygmunt, 176. Mazurek Ewa Zofia, 177. Pawłowski Jacek Jakub, 178. Such Józef, 179. Szott Wiesław Stanisław, 180. Uliasz Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

181. Ciupak Kazimiera, 182. Czają Roman, 183. Ferfecki Andrzej, 184. Idzik Zbigniew, 185. Kasza Piotr, 186. Kwiek Paweł Zbigniew, 187. Steliga Teresa Jadwiga,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

188. Sokołowski Bronisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

189. Delczyk Teresa Kazimiera, 190. Otfinowska Helena Jadwiga, 191. Sybis Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

192. Owczarek Sławomir Adam, 193. Puto Józefa,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

194. Uzar Jadwiga,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

195. Bejnarowicz Józef, 196. Bilska Teresa, 197. Skowroński Janusz Władysław, 198. Ścisła Marzena

Teresa, 199. Weber Andrzej, 200. Wrocińska-Sławska Lidia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

201. Gatkowska Grażyna, 202. Grabiak Romuald Stefan, 203. Jaworski Ryszard Zbigniew, 204. Jurek Aleksandra Marta, 205. Kapuściński Andrzej, 206. Ko-sicka-Wyrwas Aleksandra, 207. Miluśka Jadwiga Maria, 208. Mocek Danuta Maria, 209. Otwiaska Zdzisław, 210. Raniewicz-Lis Grażyna Anna, 211. Szajek Aniela Gabriela, 212. Śmigaj Maria Wanda, 213. Walkowski Piotr, 214. Wawrzyniak Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

215. Dąbrowski Henryk, 216. Dycfeld Wiesława Janina, 217. Szajek Gerard Albert, 218. Weymann Paweł,

za zasługi na rzecz rozwoju rzemiosła

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

219. Krążyński Józef,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

220. Oborski Ryszard Józef, 221. Pracharczyk Ireneusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

222. Andrzejczak Danuta Elżbieta, 223. Cotta Aleksander, 224. Kasprzak Tadeusz,

za zasługi w amatorskim ruchu muzycznym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

225. Jarocki Bronisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

226. Gruszka Kazimierz, 227. Walkowiak Marian,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi dla rozwoju rolnictwa, za działalność społeczną i samorządową:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

228. Karpiński Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

229. Janyga Krystyna, 230. Kosidto Aleks, 231. Obrocki Zbigniew Tomasz,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za męstwo i odwagę wykazane podczas wykonywania zadań w czasie misji stabilizacyjnej pełnionej w ramach III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

232. mjr Adamczyk Marek, 233. sierż. Bosacka Teresa, 234. chor. Dziedzic Mariusz Robert, 235. plut. Grodzka Elżbieta Dorota, 236. chor. Kozowicz Kazimierz Bartłomiej, 237. ppor. Nowicki Tomasz Paweł, 238. st. chor. szt. Ochenduszko Krzysztof, 239. chor. szt. Pietrzak Jacek Cezary, 240. mł. chór. szt. Soczawa Tomasz Paweł, 241. st. szer. Urban Jan, 242. ppor. Wojtczak Paweł Jan, 243. mł. chor. Woś Bernardeta,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

244. sierż. szt. Brzęczek Jerzy, 245. Dudzik Damian, 246. Tarłowski Mariusz.