POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kin Alicja Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Chmielewski Marian, 3. Dowżycka Danuta, 4. Łuczak-Rodziewicz Anna, 5. Rokita Halina Irena, 6. Schumacher Marian, 7. Tomkiewicz Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Król Mirosława,

na wniosek Wojewody Lubelskiego: za osiągnięcia w pracy artystycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Świetlicka Anna Wanda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Filarska Teresa Aldona, 11. Jakubecka Grażyna Józefa, 12. Kurczuk Jerzy, 13. Nowak Anna, 14. Pater Hanna, 15. Redosz Andrzej, 16. Torończyk-Kuźnik Krystyna Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Dobrowolski Wojciech Edward, 18. Król Jacek Mirosław, 19. Rychtowska-Żarnecka Jolanta,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Mazurek Marian, 21. Pietrzak Jadwiga Marianna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Lis Stanisława Teresa, 23. Mulawa Jan Adam, 24. Paczkowska Maria, 25. Sidor Sabina, 26. Wołosiuk Barbara Joanna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Biliński Andrzej Stanisław, 28. Cieślik Janusz, 29. Kokoryk Barbara,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za wzorowe, wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

30. Krysińska Agnieszka,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Chmiel Witold, 32. Cieślik Kazimierz Jan, 33. Głogowski Jacek Eugeniusz, 34. Gogolewski Marek, 35. Kossakowska Stanisława, 36. Kuligowski Sławomir Czesław, 37. Madarasz Ryszard Andrzej, 38. Martynowicz-Wróblewska Barbara, 39. Matejko Eugeniusz, 40. Nowacki Włodzimierz, 41. Parol Małgorzata Maria, 42. Szczypiorski Krzysztof Stanisław, 43. Śmigielski Ryszard, 44. Wasiak Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Budniak Andrzej, 46. Frelak Jadwiga, 47. Golec Jadwiga, 48. Gotoś Barbara Ewa, 49. Grabowicz Zbigniew, 50. Ignaczewski Zbigniew, 51. Jarzębska Elżbieta, 52. Koseski Witold, 53. Krusiewicz Mirosław, 54. Kulwicka Grażyna, 55. Łukaszewicz Krzysztof, 56. Nadwodna Marianna, 57. Orłowska Jadwiga, 58. Paluch Krzysztof, 59. Piątkiewicz Bogusław, 60. Podgórski Waldemar, 61. Reduch Krystyna, 62. Romanik Mieczysław, 63. Ryszawa Andrzej Marian, 64. Samulik Włodzimierz Tomasz, 65. Sierocka Anna, 66. Swat Stefan, 67. Szychowski Ireneusz, 68. Tlaga Jolanta, 69. Tomasiewicz Jadwiga, 70. Waluch Kazimierz Stefan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Bekier Józef, 72. Celej Leszek, 73. Cerański Sylwester, 74. Ciećwierz Marek, 75. Fusik Wiesława Maria, 76. Gut Mirosława Bożena, 77. Jankowska Teresa, 78. Jurek Leon Włodzimierz, 79. Kalinowski Marek, 80. Kołodziejski Jan Wojciech, 81. Kulma Krystyna, 82. Majewski Waldemar, 83. Olejarczyk Zenon, 84. Olewnik Bożena, 85. Osica Wiesław, 86. Piechowicz Hanna, 87. Spodar Hanna, 88. Swat Jerzy, 89. Wielogórski Zbigniew,

za zasługi dla rozwoju rzemiosła:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Natorff Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Ziółkowski Zbigniew Jerzy, za zasługi w pracy artystycznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Boberska Marta, 93. Frakstein Ewa Danuta, 94. Gierlach Robert Andrzej, 95. Grąbkowska Maria Zofia, 96. Hrycak Danuta Elżbieta, 97. Jamiołkowski Edward, 98. Jurczak Sławomir, 99. Laszczkowski Jacek, 100. Olszak Paweł, 101. Rozlach Eugenia Mirosława, 102. Rudnicka-Pogłud Marzanna, 103. Świdziński Leszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Jóźwiak Anna Dorota, 105. Lachowicz-Piędziejewska Dorota, 106. Lech Agnieszka Alina, 107. Lipska-Nakoniecznik Agnieszka Beata, 108. Papuzińska-Uss Maria, 109. Sikora Witold, 110. Skowroński

Maciej Henryk, 111. Stawarz Lilianna Ewa, 112. Talacha Sławomir, 113. Tukalska-Śliwa Mirosława, 114. Wartacz Jacek,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. ks. Brzeziński Daniel, 116. Dzienio Mariusz Robert, 117. Kirylak Stanisław Grzegorz, 118. Kowalczyk Jan Adam,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Celej Jan, 120. Lipiński Tadeusz, 121. Majcrzak Stanisław, 122. Osica Tadeusz, 123. Pawlina Janusz Jakub, 124. Peciak Józef Marian, 125 Żołądek Jan Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

126. Kresa Jarosław, 127. Walencki Roman,

na wniosek Wojewody Opolskiego: za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

128. Kawecki Zbigniew, 129. Markiewicz Romuald,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

130. Koleszko Edward, 131. Pawlus Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

132. Kopton Reinhold,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

133. Burzyński Wojciech, 134. Halupczok Norbert, 135. Zdzuj Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

136. Gebauer Jan, 137. Kobytkiewicz Zdzisław,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

138. Kurzał Hubert Józef,

na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi dla rozwoju spółdzielczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

139. Wirkowski Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

140. Arciszewska Barbara Jolanta, 141. Augustynowicz Jerzy, 142. Bogusłowicz Antonina, 143. Karejwo Helena, 144. Piotrowska Nina, 145. Zaremba Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

146. Tryznowska Elżbieta, 147. Wakuluk Walentyna, 148. Zalewski Antoni,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

149. Mroczek Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

150. Ciach Janina, 151. Dybus Maria, 152. Krasoń Anna Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

153. Beksiński Krzysztof, 154. Korpysz Teresa Jadwiga, 155. Krawczyk Mirosława, 156. Lichocka Maria Zofia, 157. Partyka Izabela Małgorzata, 158. Rynkowska Maria, 159. Skocka-Kluczka Alicja Irena, 160. Starzyńska Teresa, 161. Tokarska Bożena Jadwiga, 162. Toś Barbara, 163. Wyka Elżbieta,

za zasługi w działalności samorządowej i społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

164. Sochacki Janusz Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

165. Serzysko Andrzej,

za zasługi dla edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

166. Harańczyk Marek Krzysztof,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

167. Gach Wiesław, 168. Gorycki Stanisław, 169. Kitliński Mieczysław, 170. Paruch Jerzy, 171. Sobczyk Jan, 172. Świstak Włodzimierz Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

173. Dybus Andrzej Jan, 174. Lasota Jan, 175. Sygnet Bogdan.