POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 maja 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 48/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zasługi dla rozwoju wsi i rolnictwa:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Drejza Roman,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. ks. Bijak Bogusław, 3. Grotkowski Mieczysław Władysław, 4. Kołpaczyński Paweł, 5. Kuryjak Zygmunt Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Bartoszewski Tadeusz Waldemar, 7. Blachowski Jan Kazimierz, 8. Brzozowski Czesław, 9. Dtugokęcki Stefan Stanisław, 10. Gawrysiak Władysław, 11. Kasperski Ryszard, 12. Kąkol Henryk, 13. Kida Stanisław, 14. ks. Kowalczyk Jerzy, 15. Lachor Zbigniew, 16. Musiał Kazimiera Feliksa, 17. Olejnik Jan, 18. Piksa Władysław, 19. ks. Wala Czesław Jan, 20. Wiśniewski Stanisław Dominik,

pośmiertnie

21. Czech Wacław, 22. Kołakowski Włodzimierz, 23. Rosik Tadeusz, 24. Sieklicki Eligiusz Klemens, 25. Stępniak Henryk Janusz,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz rozwoju wsi i rolnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Anders Stanisław Tadeusz, 27. Chrzanowski Jan, 28. Głuchowski Krzysztof, 29. Kalinowski Władysław, 30. Kaliński Ireneusz, 31. Kobyliński Ludwik, 32. Kuś Antoni, 33. Misiewicz Ryszard, 34. Ryl Andrzej, 35. Sinkowski Kazimierz, 36. Witkowski Edward Zdzisław, 37. Wójcik Józef, 38. Znamirowski Józef Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Czarnowski Stanisław, 40. Dąbek Jan Adam, 41. Grochowski Kazimierz Zbigniew, 42. Kudaj Henryk, 43. Miziołek Elżbieta Bemadeta, 44. Ogiejko Andrzej Wiesław, 45. Rogacka Regina, 46. Surma Jan, 47. Szańkowski Stefan Tadeusz, 48. Switka Tomasz.